Výběr lokality a prostoru pro realizaci

Výběr vhodné lokality

Motýlí domy Papilonia jsou úspěšně provozovány na periferii klidného lázeňského města až po centrum metropole, jakožto součást výletního areálu, u pěší zóny či uvnitř obchodního centra. Papilonia dosahuje komerčních úspěchů v místech diametrálně se lišících z hlediska spádové oblasti, dopravní obslužnosti, míry konkurence jiných volnočasových atrakcí, kupní síly obyvatelstva i struktury návštěvníků dané lokality.
Přesto, abyste co nejlépe využili potenciál projektu Papilonia, zvažte jeho následující vlastnosti:

 1. Univerzální skladba hostů
  Vaši hosté se budou rekrutovat ze všech věkových, zájmových, národnostních i sociálních skupin. Proto je vhodné Papilonii realizovat v lokalitách, která nejsou zaměřená na úzkou skupinu návštěvníků. Jen tak využijete výhodu širokého spektra klientely, která umožňuje potenciál daného místa vytěžit v maximální možné míře.
 2. Nové možnosti umístění
  Motýlí domy byly doposud realizovány téměř výhradně jako solitérní atrakce mimo přirozený pohyb obyvatel. Papilonia je unikátním konceptem, který můžete provozovat přímo v místech s vysokou koncentrací potenciálních hostů. Jinými slovy: Nyní můžete přinést motýlí dům blíže k lidem.
 3. Krátká doba návštěvy
  Průměrná doba návštěvy činí 20-30 minut. Proto není vhodné motýlí dům Papilonia budovat jakožto solitérní dojezdovou atrakci. Vybírejte spíše lokality, které lidem nabízejí další důvody k přítomnosti (nákupní centra, pěší zóny, dopravní uzly), nebo místa s přidruženými volnočasovými aktivitami (odpočinkové zóny, parky, blízkost jiné turistické atrakce, popř. jako součást většího zábavního / volnočasového areálu).
 4. Celoroční provoz
  Motýlí domy Papilonia jsou interiérové atrakce umožňující celoroční provoz kdekoliv na světě. Nebylo by proto vítané, pokud by návštěvnost vybraného místa byla striktně sezónní, popř. by dané prostory vyžadovaly dokonce dlouhodobé provozní odstávky.

Prostorová náročnost projektu

Požadavky na prostor:
150 m² až 250 m²
Výška stropu 250 cm a více

Dispoziční členění:
Recepce
Letová zóna
Sklad suvenýrů a zázemí zaměstnanců
Technická místnost

Jak ušetřit investiční a provozní náklady

 1. Prostory bez obvodových zdí
  Výhodou je čistě interiérová instalace (buňka v obchodním centru, vestavba uvnitř většího celku). Dejte přednost prostoru, který žádnou stěnou nesousedí s venkovním prostředím.
 2. Napojení na centrální vzduchotechnické potrubí
  Maximálně energeticky úsporný provoz je umožněn při napojení na centrální vzduchotechnické rozvody hlavní nemovitosti (např. obchodního centra) pro přívod čistého vzduchu o stálé teplotě po celý rok.
 3. Prostory bez slunečního svitu
  Výhodou jsou prostory bez oken, vikýřů, světlíků či proskleného stropu. Hledejte interiérové prostory bez přítomnosti slunečního světla.
 4. Otevřený prostor
  Vybrané prostory by neměly být příliš členité. Letová zóna vyžaduje otevřený prostorový koncept. Bourání příček či změny dispozic předmětných prostor stavbu prodražují.