Přímá franšíza

Spolupráce je koncipována na základě fixně stanovených poplatcích:

 1. Jednorázový vstupní poplatek: 40.000 Eur

  • poskytnutí licence Papilonia na 5 let s opcí na další prodloužení
  • předání potřebného know-how
  • využívání vyhotovených webových stránek, loga a dalších grafických podkladů
  • garance výhradní exkluzivity na smluvním území
  • realizace stavby s maximální podporou franšízora a exkluzivně vyškolených partnerů
 2. Kontinuální poplatky během spolupráce

  • Odměna 1 Eur za každou motýlí kuklu dodanou do Vaší provozovny nad rámec její velkoobchodní ceny
  • pravidelné dodávky kvalitních kukel v týdenních intervalech přímo do Vaší provozovny, a to vč. zajištění celních předpisů a veterinárních náležitostí
  • kontrola a prověření zasílaných kukel
  • garance náhrady motýlích kukel v případě poškození během transportu
  • 5% z uskutečněných prodejů vstupenek prostřednictvím eshopu na webu Papilonia
  • údržba a provoz webových stránek
  • příspěvek na společnou reklamu i marketingové aktivity
  • 100 Eur měsíčně
  • správa informačního systému a cloudové služby, podpora a softwarové licence pro pokladní systém

Cesta ke spolupráci

 1. Franšízor seznámí zájemce s konceptem Papilonia prostřednictvím veřejně dostupných informací na webových stránkách www.franchise-papilonia.com a poskytne případné vysvětlení či upřesnění veřejně dostupných informací na základě dotazů zájemce
 2. Zájemce poskytne franšízorovi informace o sobě a svých plánech prostřednictvím (alespoň z části) vyplněného dotazníku Papilonia
 3. Franšízor poskytne zájemci neveřejná data o projektu Papilonia prostřednictvím brožury, která veřejně dostupné informace doplňuje. Současně franšízor odpovídá zájemci na doplňující dotazy, pokud se tyto nedotýkají utajovaných součástí know-how
 4. Osobní setkání, podpis dohody o utajovaných informacích, prohlídka provozů Papilonia, možnost nahlédnout do Franchise Folderu
 5. Zájemce vybere místo realizace a po odsouhlasení předmětných prostor franšízorem jsou obě strany připraveny k podpisu franšízové smlouvy
 6. Po uhrazení vstupního poplatku franšízant obdrží tzv. Franchise Folder s veškerými informacemi, daty a kontakty pro vybudování a provozování svého motýlího domu Papilonia.
 7. Realizace projektu a naše spolupráce může začít.