Master franšíza

Vybudujte vlastní síť motýlích domů ve své zemi!

Dovolujeme si vám nabídnout možnost spolupráce na bázi exkluzivní licence pro území celého státu. Staňte se master-franšízantem světově unikátních motýlích domů.

Co požadujeme

 1. Aktivní přístup k hledání a získávání potenciálních investorů a při propagaci značky i franšízového konceptu Papilonia.
 2. Detailně se seznámit s obdrženými podklady o projektu, tyto zpracovat a přeložit do národního jazyka k následnému využití.
 3. Zájemcům věnovat dostatek času, poskytovat jim relevantní informace a účastnit se osobních jednání, pokud o to investor projeví zájem.
 4. Po získání sub-franšízanta plnit kontrolní, poradní, konzultační a dozorovou funkci, či být připraven v těsné spolupráci s franšízorem realizovat sub-franšízu zájemci „na klíč“.

Vstupní investice

Cena master-franšízové licence pro vybraný stát: 2 000 000 Kč

 • Licence master-franšízy Papilonia se vždy uděluje exkluzivně a s územní platností pro konkrétní státní celek. Cena licence je sjednocena bez ohledu na velikost licencovaného území či počet zde žijících obyvatel.

Příjmy master-franšízanta a jejich dělba s franšízorem

Váš výdělek počíná získáním první národní franšízy, přičemž od sub-franšízantů lze Vaše příjmy rozdělit do dvou skupin:

 1. Jednorázový vstupní poplatek od sub-franšízanta – podrobnosti viz tabulka č. 2
 2. Kontinuálně odváděná odměna za každou dodanou motýlí kuklu do sub-franšízového provozu
  (v průměru bude motýlí dům Papilonia odebírat 350 kukel týdně)

Příjmy se budou následně dělit mezi vás a franšízora na základě tzv. úrovně master-franšízanta, kterou přímo určuje počet aktivních národních franšíz (sub-franšíz) na vašem licencovaném území.

Dělba příjmů
(tabulka č.1)

Úroveň
master-franšízanta
Počet
sub-franšíz
Dělba vstupních poplatků
od sub-franšízantů
franšízor (FR) vs. master-franšízant (MF)
Dělba kontinuálních příjmů
(odměn za kukly)
od sub-franšízantů
franšízor (FR) vs. master-franšízant (MF)
Partner 0 - -
Start 1 FR: 80% / MF: 20% FR: 80% / MF: 20%
Pokročilý 2 První sub-franšíza
FR: 80% / MF: 20%

Druhá sub-franšíza
FR: 70% / MF: 30%
Za obě sub-franšízy
FR: 70% / MF: 30%
Expert 3 a více

První sub-franšíza
FR: 80% / MF: 20%

Druhá sub-franšíza
FR: 70% / MF: 30%

Třetí a každá další sub-franšíza:
FR: 50% / MF: 50%

za všechny sub-franšízy
FR: 50% / MF: 50%

Vstupní a stálé poplatky ze strany sub-franšízantů, které se budou dělit mezi vás a franšízora
(tabulka č.2)

Forma spolupráce
dle výběru sub-franšízanta
Jednorázový vstupní poplatek
od sub-franšízanta

Kontinuální poplatek
od sub-franšízanta (odměna za každou dodanou kuklu)

Standard
Sub-franšízant vybuduje provozovnu na základě předaného know-how
1 000 000 Kč 25 Kč
Exkluziv
Sub-franšízantovi bude provozovna vybudována „na klíč“
2 000 000 Kč 25 Kč

Vzorový příklad dělby příjmů
(tabulka č.3)

Úroveň
master-franšízanta počet sub-franšíz
Franšízor
vstupní poplatky (jednorázové)
Master-franšízant
vstupní poplatky (jednorázové)
Franšízor
odměna za kukly (ročně)
Master-franšízant
odměna za kukly (ročně)
Start
sub-franšíz: 1
2 800 000 Kč 200 000 Kč 364 000 Kč 91 000 Kč
Pokročilý
sub-franšíz: 2
3 500 000 Kč 500 000 Kč 637 000 Kč 273 000 Kč
Expert
sub-franšíz: 3
4 000 000 Kč 1 000 000 Kč 682 500 Kč 682 500 Kč
Expert
sub-franšíz: 5
5 000 000 Kč 2 000 000 Kč 1 137 500 Kč 1 137 500 Kč

Benefity pro master-franšízanty s vlastním provozem

Pokud se jakožto master-franšízant rozhodnete postavit a komerčně provozovat vlastní motýlí dům Papilonia, můžete tím rozvoji a úspěchu projektu výrazně napomoci:

 • Vznikne referenční motýlí dům Papilonia, který umožní zájemci o sub-franšízu detailní seznámení s projektem přímo v zemi jeho zájmu.
 • Váš komerčně úspěšný provoz zvýší zájem i počet investorů o vstup do projektu na licencovaném území.
 • Osobní zkušeností poznáte podrobnosti realizace a provozu motýlího domu Papilonia, přičemž nabyté zkušenosti budete využívat při jednáních se zájemci a následně při správě a kontrole sub-franšíz.

Bonusy pro master-franšízanta s vlastní provozovnou

 • Za své vlastní provozovny nehradíte žádné vstupní poplatky tak, jak jsou k tomu povinování třetí strany v případě realizace sub-franšízy viz tabulka č. 2.
 • Vámi vybudované a provozované motýlí domy jsou brány jako realizované sub-franšízy, čímž Vás automaticky posouvají na vyšší úroveň master-franšízanta se všemi výhodami s tím spojenými viz tabulka č. 1.

Platnost master-franšízové licence a ochrana Vaší investice

Doba platnosti licence a podmínky ochrany Vaší investice za master-franšízovou licenci se přímo odvíjí od tzv. úrovně master-franšízanta, tj. od počtu aktivních národních franšíz na licencovaném území.

platnost licence a ochrana investice master-franšízanta
(tabulka č.4)

Úroveň
master-franšízanta
Počet
aktivních sub-franšíz
Platnost
master-franšízové licence

Ochrana
vstupní investice master-franšízanta, možnosti ukončení spolupráce

Partner 0 3 roky

Při setrvání master-franšízanta na úrovni „Partner“ po dobu tří let:

 • Možnost jednostranného ukončení spolupráce ze strany franšízora bez náhrady vstupní investice
 • Možnost zpoplatněného prodloužení platnosti licence při oboustranném zájmu a na základě vzájemné dohody
Start 1 Neomezená s opcí

Při setrvání master-franšízanta na úrovni „Start“ po dobu tří let:

 • Možnost výpovědi smlouvy ze strany franšízora za podmínky navrácení licenčního poplatku master-franšízantovi v jeho plné výši mínus provize za vstupní poplatek, který master-franšízant obdržel za získání sub-franšízanta

 • Možnost bezplatného prodloužení platnosti licence na základě oboustranného zájmu

Pokročilý 2 Neomezená

Možnost ukončení spolupráce na základě oboustranné dohody, tedy výhradně za podmínek odsouhlasených master-franšízantem

Expert 3 a více Neomezená

Možnost ukončení spolupráce na základě oboustranné dohody, tedy výhradně za podmínek odsouhlasených master-franšízantem

Pozn. k tabulce č. 4: V případě ukončení master-franšízové licence na úrovni „Start“, ve které master-franšízant setrvával po dobu tří let výlučně na základě vlastní provozovny, není franšízor povinen master-franšízantovi navracet vstupní poplatek za master-franšízovou licenci, jelikož tento byl aplikován a je nyní brán jako vstupní poplatek za přímou franšízu. Samotná provozovna bude i nadále v provozu a v držení bývalého majitele master-franšízové licence, avšak smluvní vztah bude upraven do podmínek bez master-franšízových benefitů.