Master franšíza

Vybudujte vlastní síť motýlích domů ve své zemi!

Dovolujeme si vám nabídnout možnost spolupráce na bázi exkluzivní licence pro území celého státu. Staňte se master-franšízantem světově unikátních motýlích domů.

Co požadujeme

 1. Úspěšné vybudování a zahájení provozování prvního/vlastního motýlího domu na území / regionu, příp. státu.
 2. Aktivní přístup k hledání a získávání potenciálních investorů a při propagaci značky i franšízového konceptu Papilonia.
 3. Detailně se seznámit s obdrženými podklady o projektu, tyto zpracovat a přeložit do národního jazyka k následnému využití.
 4. Zájemcům věnovat dostatek času, poskytovat jim relevantní informace a účastnit se osobních jednání, pokud o to investor projeví zájem.
 5. Po získání sub-franšízanta plnit kontrolní, poradní, konzultační a dozorovou funkci, či být připraven v těsné spolupráci s franšízorem realizovat sub-franšízu zájemci „na klíč“

Cena master-franšízové licence pro vybraný region/území/stát

Licence master-franšízy Papilonia se vždy uděluje exkluzivně a s územní platností pro konkrétní region, území/státní celek. Cena licence je stanovena s ohledem na počet obyvatel daného regionu, území/státu, pokud se franšízor nedohodne s master-franšízantem jinak.
 

Ceník

10.000.000 obyvatel 160.000 €
10.000.000 obyvatel 100.000 €
pro první tři Master franšízanty

U regionu

nad 40 miliónů obyvatel je sleva na licenci 50%
nad 25 milionů obyvatel je sleva na licenci 30%
nad 15 milionů obyvatel je sleva na licenci 20%

Příklad

Stát: Německo
Počet obyvatel: 84.000.000
Cena licence: 672.000 €
Cena licence: 420.000 €
pro první tři Master franšízantyVelikost licencovaného regionu není podmíněná státním celkem. Na základě dohody mezi franšízorem a master-franšízantem lze vyčlenit a licencovat jednotlivé regiony či vybraná území.

Příjmy master-franšízanta a jejich dělba s franšízorem

Váš výdělek počíná získáním/otevřením první franšízy, přičemž od svých franšízantů lze příjmy rozdělit do dvou skupin:

 1. Jednorázový vstupní poplatek od franšízanta40.000 €
 2. Kontinuálně odváděná odměna za každou dodanou motýlí kuklu do provozu franšízanta.1 € / 25 Kč za kuklu

V průměru bude jeden motýlí dům Papilonia odebírat 350 kukel týdně.

Příjmy se budou následně dělit mezi Vás a franšízora. Master-franšízant odvádí franšízorovi 20% ze všech obdržených franšízových poplatků, tj. z franchisové licence 8.000 € a  0,2 € / 5 Kč z kukly.

Benefity pro master-franšízanty s vlastním provozem

Vlastní motýlí dům Papilonia pomůže rozvoji a úspěchu konceptu:

 • Vznikne referenční motýlí dům Papilonia, který umožní zájemci o franšízu detailní seznámení s projektem přímo v zemi jeho zájmu.
 • Váš komerčně úspěšný provoz zvýší zájem i počet investorů o vstup do projektu na licencovaném území.
 • Díky osobní zkušenosti poznáte podrobnosti realizace a provozu motýlího domu Papilonia, přičemž nabyté zkušenosti budete využívat při jednáních se zájemci a následně při správě a kontrole franšíz.
 • Za své každé další vlastní provozovny platí master-franšízant pouze poplatek franšízorovi, tj. 20% z ceny franšízové licence (tj. 8tis.€) a z poplatku za kuklu jen 0,2€/ks).

Platnost master-franšízové licence a ochrana Vaší investice

Doba platnosti licence a podmínky ochrany Vaší investice za master-franšízovou licenci je min. 10 let.