Motýlí dům

Co je motýlí dům

Motýlí dům je speciálně vybudovaný a veřejnosti přístupný ekosystém, ve kterém se simulují přirozené podmínky pro zdravý a aktivní život exotických druhů motýlů.

Jedná se o výletní atrakci, která hostům umožňuje bezprostředně blízké setkání se stovkami živých motýlů pocházejících z oblastí deštných pralesů Jižní Ameriky, Mexika, Thajska, Filipín, subsaharské Afriky a dalších území.

Přítomné druhy patří k nejkrásnějším motýlům světa s rozpětím křídel až 20 cm!

Co je motýlí dům

Motýlí dům jako výletní atrakce

Návštěva motýlího domu je kontaktní prohlídkou. Exotičtí motýli nemají vrozený strach z lidí, jejich přítomností nejsou nikterak stresováni, a naopak s hosty často interagují přímým kontaktem. To odpovídá moderním turistickým trendům, kdy host již není v roli pouhého pasivního pozorovatele, nýbrž se stává aktivní součástí expozice.

Motýlí dům jako výletní atrakce

Díky tomu hosté motýlího domu zažívají originální situace, které mohu zachytit (a případně sdílet na sociálních sítích) ve formě „selfie“ s exotickým motýlem na rameni, rodič může fotografovat dítě pozorující motýla na krmítku, zamilovaný pár zde natočí video s poletujícími motýly nad svými hlavami atp.

Struktura návštěvníků

Motýlí dům je jednou z mála výletních atrakcí, která je vyhledávána širokou věkovou, zájmovou či národnostní skupinou hostů. Taková univerzální působnost je přitom u výletních cílů poměrně vzácným jevem, který oproti atrakcím s úzce vymezenou klientelou nejenže umožňuje široký výběr vhodných lokalit pro realizaci, ale také zaručuje, že potenciál vybraného místa bude komerčně využit v maximální možné míře.

Struktura návštěvníků

Široké spektrum hostů vytváří rovněž velice stabilní základnu návštěvníků a z komerčního hlediska provoz rezistentní vůči vnějším negativním vlivům, jako byly např. vládní restrikce během covidové pandemie, kdy se absentující skupinu hostů vždy podařilo nahradit skupinou, které návštěva odepřena nebyla.