Papilonia Lipno - Michal Lojka

Papilonia Lipno - Michal Lojka

Naše rodinná firma působí v oblasti cestovního ruchu a volnočasových aktivit již desátým rokem. V místě našeho dosavadního podnikání, kterým je turistická destinace Lipno nad Vltavou, jsme hledali novou příležitost pro investici, která by byla zaměřena opět na cestovní ruch, byla atraktivní a mohla mít potenciál rozumné návratnosti.

Papilonia všechny tyto parametry splnila, proto jsme se rozhodli tento projekt realizovat.

Plánování i organizaci výstavby jsme si řídili přímo, bez generálního dodavatele. Od úvodního jednání s Franchisorem až po otevření pro veřejnost uplynulo 10 měsíců, ve kterých byla ovšem i 3 měsíční přestávka způsobená epidemií Covid-19. Výstavba proběhla hladce.

Technologie jsme realizovali v souladu s poskytnutým manuálem a funkční ekosystém se nám podařilo nastartovat prakticky ještě před dokončením stavebních prací.

Projekt Papilonia je z hlediska zákazníků, velmi pozitivní místo. Prakticky všichni odchází plni dojmů a své příjemné zkušenosti šíří dále, což je nejlepší reklama tohoto projektu.

Z obchodního hlediska je velkým pozitivem tohoto konceptu relativně krátká doba návštěvy, která umožňuje i na poměrně malé ploše generovat až několik stovek návštěvníků denně.

Spolupráce se zástupci Franchisora je velmi příjemná a konstruktivní.

 

Ing. Michal Lojka, franšízant Papilonia ve městě Lipno, jednatel provozující společnosti