Papilonia Praha - Zbyněk Černý

Papilonia Praha

Od roku 2004 podnikám, většinově v cestovním ruchu. Podařilo se mi vybudovat středně velkou prosperující firmu zaměřenou na příjezdovou klientelu. Zhruba od roku 2015 jsem přemýšlel nad jinou činností, která by rozdělila riziko, bavila mě a dalo se sní začít i v době, kdy to vypadá, že už vše existuje a je vše vymyšleno. Jedním ze zdrojů pro tyto myšlenky jsou franšízové koncepty, kde jsem i já našel nápad, který mě zaujal.

Motýlí dům ve vnitřním prostoru je do určité míry unikátním konceptem. Přes upřímnou snahu jsem mimo značku Papilonia nenašel žádný jiný fungující interiérový motýlí dům nikde v Evropě a dokonce ani mimo ní. Jelikož se jedná o funkční ekosystém pod umělým osvětlením, a je tedy umístitelný do jakéhokoliv vnitřního prostoru s velkým pohybem lidí, dávalo mi to smysl.  Od rozhodnutí a prvního kontaktu s franšízorem jsme začali vyhledávat vhodně umístěný prostor. Někde, kde se lidé přirozeně pohybují, obchodní domy, aquacentra, možná větší muzea, ale i například vestibul metra nebo nádraží. Volba padla na největší obchodní dům hraček v zemi v centru Prahy s názvem Hamley ́s. Po dohodě o ceně nájmu a podmínkách provozu jsme zpracovali projekt a začali stavět a realizovat interiér. Velmi nám pomohl manuál, který jsme zároveň s franšizou získali. Od stavebních prací, přes VZT, požární signalizaci a všech stavebních činností, až po interiéry a následný provoz. Také nám pomáhali zkušenosti ostatních franšízantů. Po spuštění a tak zvaném zalítání jsme byli velmi příjemně překvapeni pozitivními ohlasy návštěvníků a i nečekaně rychlou návratností investice.

Tohle je stručný a samozřejmě zjednodušený postup od nápadu po realizaci. V současné době máme fungující motýlí dům, který generuje zajímavý příjem. Provoz a jeho kontrolu považuji za zvládnutelnou a ve srovnání s mými jinými podnikatelskými aktivitami i relativně jednoduchou. V podnikatelském prostředí se pohybuji dlouhá léta a můžu se vší odpovědností potvrdit, že motýlí dům Papilonia je prozatím nejpříjemnější a nejméně stresu produkující obor činnosti, kterému jsem se kdy věnoval. Přemýšlím o další franšíze stejného druhu v jiném městě a jsem rád, že jsem rozhodnutí zapojit se do tohoto projektu udělal.

 

Ing. Zbyněk Černý, jednatel