Paplionia Brno - Radek Volf

Paplionia Brno - Radek Volf

Zvažování

Vzhledem k tomu, že jsem jako jeden z aktuálních společníků firmy provozující brněnskou Papilonii, měl možnost sledovat vznik celého konceptu motýlího domu od jeho počátku, bylo mé rozhodování o tom, zda je projekt zajímavý nebo ne, vcelku jednoduché.
Tento projekt byl fascinující svým konceptem i komerčním potenciálem.

V okamžiku, kdy byl model Papilonie nabídnut jako franšíza, jsme neváhali a do projektu se zapojili.

Lokace

Z hlediska vyhledávání lokace jsme zvažovali několik důležitých hledisek:

  1. Velikost města a spádové oblasti z pohledu počtu obyvatel

  2. Turistická atraktivita místa

  3. Dopravní dostupnost místa

  4. Kumulace potenciálních návštěvníků v konkrétním místě

Projektování a návrh

Z našeho pohledu bylo projektování jedna z nejnáročnějších částí celého projektu.

Zde se naplno projevila důležitost franšízové zajištění manuálem a odbornou pomocí frenšízora. Vzhledem k tomu, že je projekt zcela atypický bylo v rámci projektování poměrně často nutné konzultovat jednotlivé části díla. Celkový projekt by pak bez této odborné pomoci bylo téměř nemožné dokončit tak, abychom se vyhnuli množství chyb, pro které bychom neznali správné řešení.

Stavba

Realizací stavby byla pověřena stavební společnost, jejíž úkolem byla přeměna původní restaurace s vnitřní terasou ve funkční motýlí dům.

Stavební část byla provázena spoustou standardních drobných úprav projektu a jeho doplnění.

Celkově stavba i s následnými dekoracemi a zahradnickými pracemi trvala 8 měsíců, přičemž na délce realizace se částečně podepsal jarní lockdown v rámci první vlny koronavirové krize.

Stylizace a dekorace

Stylizaci motýlího domu jsme chtěli primárně zaměřit na navození atmosféry džungle. Tímto směrem byl projektován celý návrh. Systém chodníků, mostků, květinových instalací a vodních ploch měl vytvořit zónu imitující přirozené prostředí pro exotické motýli.

Tuto instalaci ještě následně doplnili další zástupci živočišné říše – ryby, vodní želvy a pár kusů drobného ptactva.

Celkový výsledek hodnotíme jako zdařilý, odpovídající záměru i navrženému projektu.

Zahájení

Motýlí dům v Brně zahájil provoz na počátku července 2020 a je možné říci, že při dodržení všech požadavků a doporučení (manuál a konzultace) se podařilo vytvořit vhodný ekosystém, ve kterém exotičtí motýli prospívají, a který má možnost vdaném prostředí dlouhodobě fungovat.

Provoz

Z technického hlediska je na základě manuálu běžný provoz jednoduše zvládnutelný s tím, že není problém se zaškolením personálu obsluhující letovou zónu motýlího domu. Výhodou je stálý support ze strany frenšízora, který nám pomáhá řešit případné jednotlivé dotazy týkající se provozu.

Reakce a hodnocení hostů

Papilonia Brno se během pár týdnů provozu stala jednou z nejnavštěvovanějších atrakcí v Brně, ve které jsme zaznamenali i mnoho hostů s velkou dojezdovou vzdáleností.

Ve své podstatě jsme nezaznamenali žádné vysloveně negativní reakce, což dokazuje i naše hodnocení na Googlu, 4,8 z 5 a hodnocení na Facebooku 5 z 5.

Závěrem

Přestože projekt Papilonia Brno je v provozu pouze 4 měsíce, musíme konstatovat, že rozhodnutí stát se frenšízantem společnosti Papilonia s.r.o. bylo skvělé rozhodnutí, které nám umožnilo vytvořit projekt s velmi zajímavým lidským i komerčním potenciálem. Projekt Papilonia je pro nás natolik zajímavý, že uvažujeme v budoucnosti o jeho rozšíření do dalších destinací.

 

Radek Volf, jednatel Papilonia Brno